Den 6 juni är Sveriges nationaldag sedan 1983 och från 2005 även helgdag. För årliga firandet av Sveriges dag och tidigare "svenska flaggans dag"

Varför firar vi den 6 juni?


1.  1658 undertecknades fredsfördraget mellan Danmark och Sverige i Roskilde


x.   Gustav Vasas val till Sveriges konung år 1523 


2.  1561 Kung Erik XIV kröns till kung av Sverige