Fråga 2


2022 presenterade regeringen och januaripartierna vad som kallats den största reformen på arbetsmarknaden i modern tid: nya LAS-regler. Vad står LAS för?


1.  Lagen om arbetssäkerhet

X.  Lagen om anställningsskydd

2.  Lagen om anställnings sekretess