Fråga 8Karlatornet är en skyskrapa under uppförande i området Karlastaden i stadsdelen Lindholmen i Göteborg. Karlatornet planeras stå färdigt under 2024 och med sina 246 meter (73 våningar) blir det då Sveriges och Nordens högsta byggnad. Karlatornet är en del av området Karlastaden som byggs under 2020-talet. Vad kallas det i folkmun?


1. Gylfen


X. Spiran


2. Tornet