Fråga 10


vilken fågel?


1. Ormvråk

X. Havsörn

2. kungsörn