Fråga 5 

Vad står förkortningen UTC för?


1.  Standard time


X.  Coordinated Universal Time


2.  Unit time coordinate