Fråga 9


Nautisk mil är en jättegammal måttenhet och dess historia sträcker sig tillbaka till romartiden. Den har haft olika mått i olika delar av världen och när man började komma överens definierades en sjömil som längden av vinkel i en bågminut mot jordens yta

Vad är en kabellängd?
En kabellängd har använts som begrepp under en långtid och längden har också varierat mellan olika länder. Grunden för längden var ofta repslageriets maxlängd på ett rep. Nu förtiden är en kabellängd ? meter.


1.  18,5 meter


X.  20 meter


2.  185,2 meter